Den 14 mars invigdes ett unikt samarbete mellan Bring, Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholms stad. Trots sina vitt skilda verksamheter har dessa aktörer tillsammans hittat en hållbar modell för att verka för en ren och framkomlig stad.

I ett Stockholm som växer ökar efterfrågan på leveranstrafik in och ut ur staden. Dessa transporter är en förutsättning för en attraktiv stad, samtidigt som de både drabbas av och är en del av en begränsad framkomlighet. Tack vare god samarbetsvilja och gemensamma visioner har ett viktigt arbete nu inletts för att bidra till minskad trängsel och förbättrad luftkvalité.

Bring och Ragn-Sells har utvecklat en kommersiellt hållbar modell, som inte är subventionerad av tredje part, för att kombinera leveranser av paket med hämtning av återvinningsmaterial ex. kartong, papper och trä i små eldrivna fordon. Fler leveransflöden kan kopplas på framöver och fler aktörer är välkomna in i samarbetet. Initiativet har fått en egen hashtag – #ÄLSKADESTAD.

Hur fungerar det?

Bring levererar gods till samlastningscentralen i Klara Zenit, beläget i Vasakronans fastighet på Klara Norra Kyrkogata. Ragn-Sells tar emot och lastar om godset till ett eldrivet fordon. Godset levereras till mottagarna (butiker och kontor). I samband med leveransen hämtas återvinningsmaterial ex. kartong, papper och trä samt returgods. Detta tas tillbaka till Klara Zenit och samlastas i större behållare/komprimatorer för att transporteras ut ur staden. Initialt omfattas ett antal postnummer i Stockholms innerstad med förhoppning om att området utökas successivt. Modellen är skalbar och kan appliceras på fler områden i Stockholms stad men också i andra städer.

 

#ÄLSKADESTAD

Samarbetet lyfts fram via ett kommunikationskoncept som ska skapa engagemang och öka intresset för en attraktivare stad. Det bygger på en gemensam nämnare – kärleken till vår stad – och välkomnar fler att ansluta sig. Med fler branschöverskridande samarbeten kan vi tillsammans öka takten för utvecklingen av hållbara miljöinitiativ som gynnar en levande stadsmiljö.

Kontakt

”Det blir allt viktigare för Bring att hitta nya arbetssätt för att minska belastningen på miljön. En av nycklarna för att hantera ökad distribution i våra städer är att vi samarbetar inom och över branschgränser. Vi hoppas att det här initiativet blir inspiration för fler företag att ansluta sig till satsningen för en mer hållbar stad!”

Tobias Åbonde, chef konsumentleveranser, Bring.

”Tillsammans kan vi minska antalet fordonsrörelser i City genom samverkan, nytänkande och lite ”jäklar anamma”.”

Erik Wastesson, Marknadsområdeschef Servicetjänster, på Ragn-Sells.

”Äntligen! Att staden nu utgör testbädd för en innovativ, kommersiell leveranslösning är stort. Resan har varit komplex men långsiktigt samarbete, både i med- och motvind, har varit en framgångsfaktor.”

Märta Brolinson, godsstrateg, Stockholms stad.

”Vasakronan har en vision om den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. I det ligger ett ansvar att jobba för både människa och miljö. Att ersätta flera lastbilar med en ellastbil kan bidra till förbättrad luftkvalitet och ökad framkomlighet. Vi ser helt enkelt en miljövinst – i dubbel bemärkelse.”

Martin Sandgärde, chef handel Stockholm, Vasakronan.