Älskade stad bjöd in Karolina Skog för att diskutera miljösmarta transporter i våra städer

Samarbeten och smarta logistiklösningar är en nödvändighet i snabbt växande städer. Detta och erfarenheter från initiativet Älskade stads första levnadsår var några av punkterna som samarbetsparterna ville diskutera med miljöminister Karolina Skog (mp).

I takt med att en stad växer så ökar antalet transporter in och ut från staden. Vilket innebär mer trafik och sämre luftkvalitet. Samtidigt har Stockholms stad en målsättning om att förbättra framkomligheten och minska utsläpp från trafiken. Ragn-Sells, Bring och Vasakronan och Stockholm stad har i nästan ett år varit igång med Älskade stad (#älskadestad) för samlastning av avfall och gods i små eldrivna fordon med tillstånd att köra på gågator och torg.

Representanter för samarbetet bjöd in Karolina till samlastningscentralen vid Klara Zenit för att berätta mer om initiativet och diskutera framtiden för samarbetet i våra städer. Samarbetet finns idag i Stockholm men är inkluderande och skalbart vilket innebär att fler städer och företag med fördel kan anslutas till konceptet.

  • För oss i samarbetet är det viktigt att vi är i nära dialog med beslutsfattare, ett bra exempel på det är Karolinas besök hos oss. Det ger oss bra möjligheter berätta mer om initiativet men också diskutera vad vi önskar från politiken för att vi ska kunna ta nästa steg, säger Adam Leth informationschef Bring.

 

  • Lastbilstrafiken i våra städer är källa till både buller och farliga luftföroreningar. Dessutom tar lastbilarna en hel del plats och utsätter cyklister och fotgängare för fara. Det är därför mycket glädjande att se att arbetet med att samordna och elektrifiera varudistributionen går framåt. Jag ser fram emot att se fler spännande samarbeten under våren, säger miljöminister Karolina Skog.

Besöket avslutades med att Karolina fick skjuts tillbaka från samlastningscentralen till miljödepartementet av Älskade stads chaufför Stephanie Larsen i el-trailern som används i samarbetet.

Kontakt:
Adam Leth
Informationschef Bring
adam.leth[a]bring.com

Erik Wastesson
chef servicetjänster Ragn-Sells
erik.wastesson[a]ragnsells.com