Om Älskade stad

Vårt Engagemang

Vi lever i en stad som blir allt större. Vi blir allt fler. Vi måste tillsammans hitta nya sätt att ta hand om vår älskade stad – inte minst ur miljösynvinkel.
Att minska trafiken, och utsläppen och bullret som följer med den, är en framtidsfråga vi måste lösa. Med Älskade stad tar vi tillsammans första steget mot en bättre och mer trivsam atmosfär.

För Staden

Tillsammans