”Genom branschöverskridande samverkan har man effektiviserat godstrafiken och bidragit till en mer hållbar och levande stadsmiljö. Samarbetet är ett föredömligt exempel för andra aktörer att ta efter!”

Initiativet Älskade stad, ett samarbete mellan Bring, Ragn-Sells, Stockholms stad och Vasakronan, fick under torsdagskvällen motta Transportföretagens hållbarhetspris. ” Genom branschöverskridande samverkan har man effektiviserat godstrafiken och bidragit till en mer hållbar och levande stadsmiljö. Samarbetet är ett föredömligt exempel för andra aktörer att ta efter!” lyder en del av motiveringen.

Älskade stad invigdes 14 mars i år med syftet att verka för mindre trafik i Stockholm city – och således också för mindre utsläpp och buller. Initiativet är ett kommersiellt hållbart och branschöverskridande samarbete mellan Ragn-Sells, Bring, Vasakronan och Stockholms stad där man tillsammans vill öka takten och få fler hållbara miljöinitiativ som gynnar en levande stadsmiljö. Först ut är den elbil som samordnar gods- och avfallslogistik i centrala Stockholm och genom den minskar man transporter av både ingående gods och utgående avfall. Samarbetet är skalbart och kan utökas både i Stockholm och i fler städer samt med fler företag.

Transportföretagens hållbarhetspris syftar till att uppmärksamma och belöna personer och organisationer som arbetar för en mer hållbar transportsektor.

Under Transportföretagens gala på torsdagskvällen den 19 oktober tilldelades Älskade stad det hedersfyllda hållbarhetspriset med motiveringen:

Älskade stad visar på ett mycket gott exempel på att innovation inte bara handlar om teknik, utan också om nya sätt att tänka och arbeta transportsmart. Genom branschöverskridande samverkan har man effektiviserat godstrafiken och bidragit till en mer hållbar och levande stadsmiljö. Samarbetet är ett föredömligt exempel för andra aktörer att ta efter!”.

Jag är otroligt stolt och hedrad över priset men främst över att vi genom ett lyckat branschöverskridande samarbete gör skillnad för mer hållbar stad, säger Tobias Åbonde ansvarig för hemleveranser vid Bring Express.

Förutom äran belönas Älskade stad med 50 000 kronor att skänka till valfritt hållbarhetsprojekt.

Vi kommer att skänka vinstsumman till KTH:s ”integrated transport research lab” som forskar inom hållbara transportlösningar. Där kommer pengarna väl till användning, säger Erik Wastesson, chef för logistiktjänster vid Ragn-Sells.

Även Jakob Lagercrantz, vid 2030-sekretariatet, hyllar samarbetet och resultatet det ger.

Jag har nu arbetat i över 30 år med miljöfrågor i Sverige. Det är när man hittar en samsyn och en lust att samarbete som det ger resultat. Älskade Stad är ett sådant projekt. Jag blir glad av att möta initiativtagarna, och inspirerad av de resultat de kan visa fram. Och det bästa av allt, de delar med sig av erfarenheterna och vill se andra lyckas, säger Jakob Lagercrantz.

För fler frågor om Älskade stad, vänligen kontakta:

Hållbarhetsprisets jury består av:

Catharina Elmsäter-Svärd, tidigare infrastrukturminister och tillträdande vd för Sveriges Byggindustrier, Leif Zetterberg, tidigare statssekreterare på Näringsdepartementet och egen företagare på Övergrans jordbruk, Stefan Edman, biolog och författare, Magnus Jäderberg, godsstrateg på trafikkontoret i Göteborg, samt Daniel Boman, journalist och redaktör för magasinet Aktuell Hållbarhet.