Älskade stad växer vidare till Olso – Elskede by!

Inte helt oväntat har Älskade stad i Norge fått namnet Elskede by. Den 8 april invigdes det nya samarbetet mellan Ragn-Sells Norge, Bring och KLP Eiendom som ska minska trafiken och skapa en bättre miljö i Oslo.

Elskede by går ut på att miljövänliga fordon transporterar paket och varor till kunder i stadens stadskärna och tar med sig avfall ut igen. Konceptet har varit igång i Stockholm sedan januari 2017 i ett snarlikt upplägg och är på gång att starta även i Malmö innan sommaren. Målet med konceptet är mindre utsläpp, mindre buller, mindre trafik och bättre atmosfär.

Elskede by invigdes av Oslo kommuns byrådsleder Raymond Johansen och på plats var även representanter från Älskade stad för att gratulera till att man nu startat ett samarbete även i Oslo.

– När vi vet att transportsektorn står för 55 procent av utsläppen är det väldigt glädjande att se att tre stora affärsaktörer arbetar tillsammans för att minska trafiken och bidra till renare luft i Oslo, säger Raymond Johansen.

Konceptet började i Stockholm under namnet Älskade stad – med Ragn-Sells och Bring som primärleverantörer tillsammans med Vasakronan och Stockholm stad.

Elskede by kommer att ha en gemensam samlastningscentral i Postens tidigare brevcentrum i Biskop Gunnerus gate, som nu ägs av KLP.