Tillsammans för ett fossilfritt Stockholm

Den 7 november anordnades konferensen ”Tillsammans för ett fossilfritt Stockholm” av Fossilfritt Sverige och Klimatpakten i Blå Hallen i Stockholms stadshus.

Klimatpakten, som i år firar 10-års jubileum, är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag och organisationer som vill minska sin klimatpåverkan. Idag har nätverket närmare 300 medlemmar från hela Stockholmsregionen. Ragn-Sells tillsammans med Bring valde i år att inte bara delta utan även ställa ut med en monter kring vårt samarbete, Älskade Stad.

Klimatpakten är en intressant sammanslutning eftersom deltagandet är så brett. Här träffar man personer från alla branscher, befattningar, Stad, Kommun och privata näringslivet. Alla med samma intresse för hållbarhet och klimatfrågor. Att ämnet engagera råder det ingen tvivel om för i år var det rekord i både antal besökare och utställare.