Fotgängare i stan besökte Älskade stad

Stockholm stad driver ett antal projekt för att minska trafiken i vår innerstad. Ett av dem är att anordna en bilfri dag i delar av centrala Stockholm. Man uppmanar folk att ta sig in och runt i staden på andra sätt än med bil.

Den 17 september anordnades ”I stan utan min bil”. Då stängdes biltrafiken av i Gamla stan och delar av Stockholms city från klockan 09.00 till 18.00.  Älskade stads tystgående och eldrivna fordon var på plats på Mäster Samuelsgatan. Fordonet bidrar till mindre trafik i staden genom att den ersätter många tyngre lastbilar. På en stor godsmottagning i en av Vasakronans fastigheter sker samlastning av paket från transportföretaget Bring och avfall (sopor) från återvinningsföretaget Ragn-Sells.

Förutom att ställa frågor om samlastningen och fordonet kunde besökarna vinna sorteringspåsar genom att berätta på vilket sätt de gynnar och tar hand om vår älskade stad.

Noel och Lennox är noggranna med att kasta skräp där det ska kastas.