Älskade stad är en av tre finalister till Transportföretagens Hållbarhetspris 2017. Priset, som delas ut under festliga former den 19 oktober, har som syfte att lyfta, uppmuntra och uppmärksamma transportbranschens arbete mot en hållbar och transportsmart framtid.

Så här lyder juryns motivering i korthet:

Älskade stad är ett branschöverskridande samarbete mellan Bring, Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholms Stad där man har fångat möjligheten att effektivisera godstransporterna genom att ta till vara på tomma transporter och överblivna material. Det går helt i linje med vad ett transportsmart samhälle efterfrågar.

”Konkurrensen har varit hård, av de tio främsta sökande har juryn nu nominerat tre mycket goda föredömen som finalister till Transportföretagens Hållbarhetspris 2017. För att klara omställningen till hållbara transporter behöver vi inspiration, uppmuntran, innovation och entreprenörskap och det visar samtliga tio mycket goda exempel på”, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen.

De andra två finalisterna är; Alfredsson Transport AB som samarbetar med Linköping Universitet i forskning kring hållbara transporter och Alwex Transport AB som bl a satsat på intermodala transportlösningar där trailers förflyttas både på väg och järnväg.

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.