Europeiska städer nyfikna på Älskade stad

Samlastningsinitiativet Älskade stad väcker stort intresse i andra europeiska städer med utmaningar inom trafik, transport och logistik.

Ett flertal europeiska delegationer har besökt Älskade stad och träffat representanter från Bring, Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholms stad. Besöken arrangeras inom ramen för ett antal pågående projekt och stadens internationella nätverk för erfarenhetsutbyte. Flera andra europeiska städer har fått upp ögonen för Älskade stad eftersom Stockholm deltar i olika EU-projekt med andra europeiska städer där man bland annat utbyter information om smarta hållbara lösningar.

Samlastningscentralen på Klara Zenit väcker därför ett stort intresse och inte minst det unika och kommersiella samarbetet mellan Ragn-Sells och Bring.

Det pratas mycket om smarta logistiklösningar, men konkreta exempel är en bristvara. Det som gör Älskade stad unikt är den kommersiella affärsmodellen som inspirerar. Med den kraftigt ökande e-handeln, och de transporter den genererar, är också fler som får upp ögonen för vikten av smarta lösningar för citylogistiken”, säger Robin Billsjö, godsstrateg vid Stockholms stad.

Älskade stad har hittills fått besök av representanter från City of London, från fem deltagarstäder inom EU-projektet Civitas Eccentric (med fokus på innovativa godstransporter i städer), samt från Åbo i Finland.