”Grunden i det här är väldigt enkel; godstransportörerna åker med bilen full in och tom ut ur staden. Vi som återvinningsföretag åker med bilen tom in och full ut från staden. Genom att få ihop det här kan man spara fordonsrörelse i city”

Unikt samarbete bidrar till mindre trafik

Arbetet med Älskade stad har pågått under flera år och är en bestående satsning för en bättre och mer trivsam miljö i Stockholm. Tillsammans har Stockholms stad, Ragn-Sells, Bring och Vasakronan skapat ett unikt samarbete med syftet att bidra till minskad trafikpåverkan i city.

Arbetet med Älskade stad initierades redan för fyra år sedan när dåvarande trafikborgarråd bjöd in till workshop med målet att hitta bättre lösningar för trafiksituationen i city. ”Ragn-Sells var inbjudna för att vi sedan många år tillbaka bedriver gods- och avfallshantering i de stora köpcentrumen i city”, säger Erik Wastesson, chef för servicetjänster inom Ragn-Sells.

Som grund för Älskade stad ligger en strategisk plan om bättre leveranstrafik i Stockholm under perioden 2014-2017. Strategin har fyra tydliga mål: Mer tydliga leveranstider, att underlätta för leveransfordon, att möjliggöra för fler miljöfordon och att öka leveranstrafiksamverkan mellan staden och andra aktörer.

Stockholms stad har med hjälp av EU-medel arbetat för att skapa rätt förutsättningar för att uppnå målen. Ett konkret exempel är den första samlastingscentral som nu finns i Zenit-garaget på Klara Norra Kyrkogata och det samarbete som finns med kommersiella aktörer. Ragn-Sells har varit med under hela processen och det hela gick i lås när man hittade en transportör i Bring. ”Grunden i det här är väldigt enkel; godstransportörerna åker med bilen full in och tom ut ur staden. Vi som återvinningsföretag åker med bilen tom in och full ut från staden. Genom att få ihop det här kan man spara fordonsrörelse i city”.

Kraven från Stockholms stad har varit att sista milen inne i city ska köras på el och att det ska finnas en hållbar plan. Därför är Älskade stad inte ett projekt utan något bestående.

Tillsammans arbetar Ragn-Sells och Bring för en bättre miljö i Stockholm genom samlastningscentralen. Initialt är det en el-trailer som bidrar till mindre trafik, utsläpp och buller. Brings leveranser till city körs till samlastingscentralen där de lastas på el-trailern, som tillhandahålls av Ragn-Sells. Under sin leveransrunda tar el-trailern med sig återvinningsmaterial och avfall tillbaka. Ytterligare en part inom Älskade stad är Vasakronan som står för samlastingslokalen i egenskap av hyresvärd. ”Det har varit en rejäl utmaning med många olika turer innan det här gick ihop. Att elbilen nu rullar och arbetet är igång visar på styrkan och kraften som finns i viljan att vilja förändra.”, säger Erik Wastesson.