Vasakronan äger många fastigheter i city och har varit drivande i Älskade stad sedan start. Nu upplåter bolaget ytor i city där både gods och avfall samlastas.

Att minska behovet av transporter och se till att de transporter som ändå görs sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt är en kärnfråga för Vasakronan. Att använda sig av samlastning är ett sådant sätt. ”Vi vill att fler förstår syftet och vinsten med det här och därför vill vi sprida budskapet. Genom att minimera antalet lastbilar till våra fastigheter ser vi en miljövinst från dag ett. Att ersätta flera lastbilar med en elbil bidrar till mindre buller, minskade utsläpp och ökad framkomlighet”, säger Martin Sandgärde, chef för handel Stockholm vid Vasakronan.

Syftet med Älskade Stad har redan från början varit att ta fram en produkt som kan spridas och kopieras, både inom Stockholm och till andra städer. Därför fortsätter Vasakronan att arbeta för att inspirera och engagera både sina hyresgäster och andra fastighetsägare. ”Stockholms stad har gjort sin del med tillstånd och annat och nu är det upp till oss kommersiella bolag att driva det här framåt. Det här är startskottet och vi hoppas kunna ta fram en hållbar produkt som kan spridas”.