Bring står för den hållbara framtiden inom logistik och post.

I takt med ökade transporter in till våra växande städer så blir det allt viktigare för Bring att hitta nya vägar att leverera på för att minska Brings belastning på miljön.

Bring satte 2013 ett mål om att reducera våra CO2 utsläpp med 40 % fram till 2020. Vi har kommit en bra bit på vägen och fram till och med 2014 har vi reducerat CO2 med ca 30 %. En av anledningarna till att vi har nått så goda resultat är att vi vågar tänka annorlunda och flexibelt!

Vi har idag flera bilar som kör in till staden för leveranser av gods. När godset är levererat kör vi tillbaka till vår terminal utanför staden. Som ett led i att våga tänka annorlunda och flexibelt har vi nu inlett ett samlastningssamarbete med målet att minska vår miljöpåverkan vid våra leveranser. Ett krav för samarbetet är att det är kommersiellt hållbart d v s. samarbetet ska bära sina egna kostnader och inte finansieras av tredje part. Vi är övertygade att en av nycklarna är att öppna upp och samarbeta inom och över branschgränser, det kommer vara en lösning för att klara av den ökade distributionen i våra städer. Vi tror och hoppas att det här kan bli inspiration för andra företag att hänga på i samarbetet för en mer hållbar stad!

Genom att våga tänka annorlunda och våga testa nya lösningar skapar vi en bättre plattform för mer hållbara framtida affärer