#ÄLSKADESTAD är ett branschöverskridande samarbete som verkar för att öka takten till hållbara miljöinitiativ i en levande stadsmiljö.

Så här går det till

Leveransföretaget Brings bilar anländer till en samlastningscentral och lastar där över paket till Älskade stads eldrivna fordon. Älskade stad levererar paketen till privatpersoner och företag i innerstaden. Ofta nyttjas gator andra fordon inte får köra på, för att på så vis minska trafiken. Samtidigt som något levereras tar Älskade stads elfordon också emot torrt avfall, som transporteras tillbaka till samlastningscentralen. Det torra avfallet tas hand om av Ragn-Sells, som återvinner det.

Mindre utsläpp

Vi undviker fossila bränslen i våra fordon. Antingen är dom elektriska eller så cyklar vi.

Mindre buller

Tysta miljövänliga fordon bidrar till mindre buller på stadens gator.

Mindre trafik

Eftersom vi samlastar gods och avfall i våra små smidiga fordon så bidrar vi till färre fordon på gatorna.

Tillsammans

Vi gör det här tillsammans med alla företag som vill bidra till en renare stad. Alla får vara med.

I en stad som ständigt växer behöver vi hitta nya sätt att ta hand om den. Inte minst ur miljösynvinkel. Att minska trafiken, utsläppen och bullret är en framtidsfråga vi måste lösa. Med Älskade stad tar vi tillsammans första steget mot en renare och mer trivsam atmosfär.

Artiklar