Välkommen till #ÄLSKADESTAD – ett branschöverskridande samarbete för att öka takten till fler hållbara miljöinitiativ som gynnar en levande stadsmiljö.

Mindre utsläpp

Vi undviker fossila bränslen i våra fordon. Antingen är dom elektriska eller så cyklar vi.

Mindre buller

Tysta miljövänliga fordon bidrar till mindre buller på stadens gator.

Mindre trafik

Eftersom vi samlastar gods och avfall i våra små smidiga fordon så bidrar vi till färre fordon på gatorna.

Tillsammans

Vi gör det här tillsammans med alla företag som vill bidra till en renare stad. Alla får vara med.

Vi lever i en stad som blir allt större. Vi blir allt fler. Vi måste tillsammans hitta nya sätt att ta hand om vår älskade stad – inte minst ur miljösynvinkel. Att minska trafiken, och utsläppen och bullret som följer med den, är en framtidsfråga vi måste lösa. Med Älskade stad tar vi tillsammans första steget mot en bättre och mer trivsam atmosfär.

Grunden i det här är väldigt enkel

Godstransportörerna åker med bilen full in och tom ut ur staden. Återvinningsföretaget åker med bilen tom in och full ut från staden. Sen bär det ljudlöst iväg med elfordon, delvis på gator där andra fordon inte får åka, där godset levereras samtidigt som avfallet tas med tillbaka till samlastningscentralen.

Nyheter