Unikt samarbete bidrar till mindre trafik i staden

Unikt samarbete bidrar till mindre trafik i staden

mars 13, 2017Artikel

Arbetet med Älskade stad har pågått under flera år och är en bestående satsning för en bättre och mer trivsam miljö i Stockholm. Tillsammans har Stockholms stad, Ragn-Sells, Bring och Vasakronan skapat ett unikt samarbete med syftet att bidra till minskad trafikpåverkan i city.

El-trailer och samverkan för en bättre atmosfär

El-trailer och samverkan för en bättre atmosfär

mars 13, 2017Artikel

Nu rullar Stockholms första el-trailer i city med budskapet Älskade stad. Bakom initiativet står Ragn-Sells och Bring som samordnar paketleveranser i city för att minska utsläppen, trafiken och bullernivån. Tillsammans tar man steget mot en bättre atmosfär.

”En miljövinst från dag ett”

”En miljövinst från dag ett”

mars 13, 2017Artikel

Vasakronan äger många fastigheter i city och har varit drivande i Älskade stad sedan start. Nu upplåter bolaget ytor i city där både gods och avfall samlastas.